Algemene Voorwaarden

Hieronder kunt U onze algemene voorwaarden lezen. U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden in een pdf bestand: Algemene Voorwaarden VakantieComomeer.nl B.V.

Versie 1 – donderdag 17 januari 2013

1. Inleiding

Deze boekingsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen U en VakantieComomeer.nl B.V.

2. Reserveringsvoorwaarden

Na reservering wordt u per mail een boekingsbevestiging toegestuurd, met daarin vermeld:
* Naam & adres van de geboekte accommodatie
* Aankomstdatum en tijdstip
* Vertrekdatum en tijdstip
* Maximaal aantal personen
* Aanbetaling huursom
* Restantbetaling huursom
Ter bevestiging vragen wij U om per mail te bevestigen dat alle gegevens in de boekingsbevestigingen akkoord zijn.

3. Betalingsvoorwaarden

Bij reservering betaalt de huurder, binnen 14 dagen na akkoord geven van de boekingsbevestiging, 50%(vijftig procent) van de totale huursom aan VakantieComomeer.nl B.V.. Pas na ontvangst van de aanbetaling is de huurovereenkomst definitief. De restantbetaling dient 6 weken voor aankomst op de rekening van VakantieComomeer.nl B.V. te zijn bijgeschreven.
Indien sprake is van een lastminute/aankomst binnen 6 weken, dient de totale huursom binnen 7 dagen, na akkoord geven van de boekingsbevestiging, te zijn bijgeschreven op de bankrekening van VakantieComomeer.nl B.V.

4. Prijzen en faciliteiten

De op de website aangegeven prijzen zijn prijzen per week per accommodatie, tenzij aangegeven is dat een kortere verblijfsduur mogelijk is. De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag is in het hoogseizoen op zaterdag, tenzij anders aangegeven.
Bij de prijs inbegrepen zijn de gebruikelijke energiekosten, eindschoonmaak en bedlinnen, tenzij anders op de boekingsbevestiging is aangegeven.
Gebruik van accommodaties, zwembaden, kinderspeelplaatsen of sportvelden in welke vorm dan ook, zijn te allen tijden op eigen risico.

5. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten

De beschrijvingen van onze accommodaties hebben wij met grootst mogelijke zorgvuldigheid op onze website gepubliceerd, echter zijn typefouten voorbehouden. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten zijn na toesturen door
VakantieComomeer.nl B.V. van de boekingsbevestiging onwaarschijnlijk, maar kunnen niet 100% uitgesloten worden. Mochten er door onvoorziene omstandigheden op zeer belangrijke punten toch wijzigingen ontstaan, dan heeft de huurder het recht om binnen 7 dagen, na melding door ons van de wijziging, de huurovereenkomst, zonder kosten, op te zeggen. Reeds gedane betalingen zullen wij dan retourneren.

6. Annulering

Wij kunnen U via de Europeesche Verzekeringen zelfstandig een annuleringsverzekering aanbieden voor de bij ons afgesloten huurovereenkomsten.
Verder hebben wij het volgende restitutie beleid inzake niet aangaan van de huurovereenkomst:
– bij annulering langer dan 90 dagen voor aankomst 75% restitutie van de reeds betaalde bedragen.
– bij annulering langer dan 43 dagen voor aankomst 50% restitutie van de reeds betaalde bedragen.
– bij annulering minder dan 43 dagen voor aankomst: GEEN restitutie
Wij raden u aan een annulerings- en reisverzekering af te sluiten!

7.  Aantal personen

Wij houden ons het recht voor om de huurovereenkomsten te ontbinden, indien U met meer personen als toegestaan
volgens de boekingsbevestiging in de accommodatie verblijft. Indien de accommodatie eigenaar hier toch mee akkoord gaat, kunnen wij een supplement voor de extra persoon/personen berekenen.

8. Aankomst- en vertrektijden en Borg

Op de boekingsbevestiging staan de aankomst- en vertrektijden van uw accommodatie vermeld en tevens het adres en telefoonnummer van sleuteloverdracht. Indien U verwacht na 19.00 uur aan te komen, verzoeken wij U de sleutelhouder te informeren. Aankomsten na 19.00 uur zijn niet altijd mogelijk, de sleutelhouder of VakantieComomeer.nl B.V. kan extra kosten hiervoor in rekening brengen (€ 20,00 per uur wachttijd), deze worden gemeld tijdens het gesprek waarin U aangeeft te laat te arriveren en wordt in mindering gebracht op de borg. Bij aankomst dient U de borg, zoals in de huurovereenkomst staat, contant te betalen aan de sleutelhouder.
Bij vertrek waarbij de sleutelhouder een eindcontrole kan uitvoeren, ontvangt u de borg direct terug na aftrek van gemaakte kosten en/of beschadigingen. Bij vertrek waarbij geen eindcontrole kan plaatsvinden, wordt de borg, na aftrek van gemaakte kosten en/of beschadigingen binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort.

9. Wijzigingen of opzegging door VakantieComomeer.nl B.V.

VakantieComomeer.nl B.V. heeft het recht de huurovereenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden van dien aard dat verdere gebondenheid van VakantieComomeer.nl B.V. aan de huurovereenkomst niet kunnen worden geëist.
Bij uitblijven van betaling wordt de boeking geannuleerd en zal VakantieComomeer.nl B.V.  de annuleringsvoorwaarden toepassen, zoals in punt 6 vermeld.

10. Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht het gehuurde te bewonen/gebruiken volgens de geldende regels van VakantieComomeer.nl B.V. of volgens de normen welke normaliter gelden voor bewoning van een woning. De huurder is aansprakelijk voor alle veroorzaakte schade die is veroorzaakte door ongeoorloofde bewoning of gebruik van de accommodatie. Huurders die zoveel last/hinder veroorzaken dat accommodatie eigenaar, omwonenden of VakantieComomeer.nl B.V. niet in alle redelijkheid de huurovereenkomst kunnen nakomen, kunnen voortzetting van de huurovereenkomst ontzegd worden. Alle kosten die daaruit voortvloeien komen voor rekening van de huurder.

11. Klachten

Wij bezoeken alle accommodaties voor aanvang van het verhuurseizoen en hebben deze zo zorgvuldig mogelijk beschreven op onze website, maar er kunnen zich onvolkomenheden voordoen. Mocht U in de accommodatie iets aantreffen dat niet in orde blijkt te zijn, probeert U dit dan eerst met de sleutelhouder op te lossen. Mocht U over de afhandeling door de sleutelhouder niet tevreden zijn, dan dient U binnen 3 dagen na aankomst in de accommodatie, VakantieComomeer.nl B.V. op de hoogte te brengen van deze situatie. Wij zullen dan proberen uw klacht/probleem naar tevredenheid op te lossen.
Indien U zelf een andere accommodatie betrekt vanwege een klacht of de gehuurde accommodatie verlaat, dan is VakantieComomeer.nl B.V. U geen restitutie verschuldigd.
Mocht U over de door VakantieComomeer.nl B.V. aangeboden accommodatie en/of geboden oplossingen tijdens uw verblijf niet tevreden zijn, dan dient U dit binnen 14 dagen na het verlaten van de betreffende accommodatie schriftelijk/per mail te melden.  VakantieComomeer.nl B.V. zal uw schrijven binnen maximaal 14 dagen afhandelen.

12. Aansprakelijkheid

VakantieComomeer.nl B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van uw eigendommen en is ook niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Wij adviseren U een goede reisverzekering af te sluiten, om U voor deze calamiteiten te verzekeren.