Zijn de accommodaties echt beschikbaar?

Het aanbod van accommodaties op VakantieComomeer.nl is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het prijsoverzicht is ook onder voorbehoud van de vertrekdata en eventueel kamertype e.d.

De accommodaties die exclusief op VakantieComomeer.nl zijn onder voorbehoud beschikbaar. Uw boeking is pas actief, wanneer U van ons een boekingsbevestinging ontvangen heeft. Deze boekingsbevestiging ontvangt U binnen 2 werkdagen na uw boeking.

De accommodaties waarvan wij de beschikbaarheid voor U moeten opvragen zijn onder voorbehoud beschikbaar. Er kunnen zich wijzigingen voordoen tussen het moment van aan U doorgeven van de beschikbaarheid en het moment van Uw beslissing om te boeken. U kunt zich geen rechten ontlenen aan de doorgegeven beschikbaarheid. VakantieComomeer.nl is hiervoor afhankelijk van derden. Ook hierbij geldt: Uw boeking is actief zodra U een boekingsbevestiging van ons ontvangen heeft. Deze ontvangt U binnen 2 werkdagen.